Velika nam je čast što su Europski strukturni i investicijski fondovi prepoznali vrijednost našeg animiranog serijala te ga odlučili sufinancirati svojim sredstvima.

Naziv projekta:

Inovativnost kroz ulaganja u TRANSMEDIA rješenja za animirani serijal &Black&White


Kratki opis projekta:

AMULET STUDIO d.o.o. je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta “Inovacije novoosnovanih MSP” prijavio projekt pod nazivom “Inovativnost kroz ulaganja u TRANSMEDIA rješenja za animirani serijal &Black&White”. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva AMULET STUDIO d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u listopadu 2017. godine započeo provedbu Projekta Inovativnost kroz ulaganja u TRANSMEDIA rješenja za animirani serijal &Black&White. Svrha Projekta je povećati inovativnost i konkurentnost poduzeća AMULET STUDIO d.o.o. kroz ulaganje u dovršetak i prilagodbu razvijanog inovativnog transmedijalnog serijala &Black&White zahtjevima tržišta, komercijalizaciju rezultata razvoja te dodatne aktivnosti. Primarni krajnji korisnici su djeca 4-8 godina i njihovi roditelji koji konzumiraju proizvod. Sekundarni krajnji korisnici su tinejdžeri i odrasli koji vole interaktivne, animirane sadržaje te grafički atraktivne proizvode. Završetak Projekta planiran je u listopadu 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt će rezultirati razvojem inovativnog transmedijalnog proizvoda koji će biti novost u ponudi poduzeća i novost na tržištu. Projekt će sadržavati novo ulaganje temeljeno na rezultatima istraživanja i razvoja i inovacija do kojih je došao sam Prijavitelj kroz transfer znanja i tehnologije koji će biti primijenjeni u poslovnim aktivnostima u vidu razvoja i pokretanja tržišno održive proizvodnje novog proizvoda i usluge s potencijalom rasta i izvoza tj komercijalizacije transfernog rješenja &B&W. Rezultati projekta imaju ekonomski i društveni učinak za RH. Očekivani rezultati projekta su povećanje broja inovacija, porast izdvajanja za R&I te stvorena nova radna mjesta.

 

Ukupna vrijednost projekta: 816.254,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 632.893,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.10.2017. – 01.10.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Tihana Šmitran,
e-mail: tihana@amuletstudio.eu , tel: +385 1  5790 104

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva AMULET STUDIO d.o.o.

Share this content

Facebook Twitter LinkedIn

Check other projects

Campaigns Digital Animation Production and new media
This website uses cookies to improve your experience and our services. Find out more about cookies.